Báo giá in biểu mẫu

 
TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
HÓA ĐƠN 1 LIÊN (14.5 X 21)CM 20 15.000Đ 300.000Đ
HÓA ĐƠN 2 LIÊN ( 15 X 21)CM 20 18.000Đ 360.000Đ
HÓA ĐƠN 3 LIÊN (15 X 21)CM 20 27.000Đ 540.000Đ
HÓA ĐƠN 4 LIÊN (15 X 21)CM 20 36.000Đ 720.000Đ

Nếu Đóng số nhảy 2 liên + 2.000đ, 3 liên + 3.000đ , 4 liên + 4.000đ

- Với những yêu cầu khác (số lượng, chất liệu, kích thước,...) hoặc những dịch vụ in ấn không có trong báo giá, vui lòng liên hệ để có giá sản phẩm ưng ý nhất.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Báo giá in biểu mẫu
 
TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
HÓA ĐƠN 1 LIÊN (14.5 X 21)CM 20 15.000Đ 300.000Đ
HÓA ĐƠN 2 LIÊN ( 15 X 21)CM 20 18.000Đ 360.000Đ
HÓA ĐƠN 3 LIÊN (15 X 21)CM 20 27.000Đ 540.000Đ
HÓA ĐƠN 4 LIÊN (15 X 21)CM 20 36.000Đ 720.000Đ

Nếu Đóng số nhảy 2 liên + 2.000đ, 3 liên + 3.000đ , 4 liên + 4.000đ

- Với những yêu cầu khác (số lượng, chất liệu, kích thước,...) hoặc những dịch vụ in ấn không có trong báo giá, vui lòng liên hệ để có giá sản phẩm ưng ý nhất.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ