Báo giá in catalogue

IN CATALOGUE

Catalogues Kích thước (21 x 29)cm - in 2 mặt - 

+ 1000 tờ giấy Coucher 100gsm x 700đ = 700.000đ

+ 1000 tờ giấy Coucher 150gsm x 850đ = 850.000đ

+ 1000 tờ giấy Coucher 200gsm x 1.000đ = 1.000.000đ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT + Phí thiết kế 

Nếu Thiết kế 1 mẫu 400.000đ

 

 

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Báo giá in catalogue

IN CATALOGUE

Catalogues Kích thước (21 x 29)cm - in 2 mặt - 

+ 1000 tờ giấy Coucher 100gsm x 700đ = 700.000đ

+ 1000 tờ giấy Coucher 150gsm x 850đ = 850.000đ

+ 1000 tờ giấy Coucher 200gsm x 1.000đ = 1.000.000đ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT + Phí thiết kế 

Nếu Thiết kế 1 mẫu 400.000đ

 

 

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ