Báo giá in hoá đơn, phiếu

TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
HÓA ĐƠN 1 LIÊN (14.5 X 21)CM 20 15.000Đ 300.000Đ
HÓA ĐƠN 2 LIÊN ( 15 X 21)CM 20 18.000Đ 360.000Đ
HÓA ĐƠN 3 LIÊN (15 X 21)CM 20 27.000Đ 540.000Đ
HÓA ĐƠN 4 LIÊN (15 X 21)CM 20 36.000Đ 720.000Đ

Nếu Đóng số nhảy 2 liên + 2.000đ, 3 liên + 3.000đ , 4 liên + 4.000đ

- Với những yêu cầu khác (số lượng, chất liệu, kích thước,...) hoặc những dịch vụ in ấn không có trong báo giá, vui lòng liên hệ để có giá sản phẩm ưng ý nhất.

 

- Thời gian giao hàng từ 05 đến 10 ngày, giá trên không bao gồm VAT.

- Nhận hàng trực tuyến qua Yahoo, Skype, Email, đường truyền FTP, khách hàng trong tỉnh, nước ngoài,... hỗ trợ giao và gởi hàng.

 

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Báo giá in hoá đơn, phiếu
TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
HÓA ĐƠN 1 LIÊN (14.5 X 21)CM 20 15.000Đ 300.000Đ
HÓA ĐƠN 2 LIÊN ( 15 X 21)CM 20 18.000Đ 360.000Đ
HÓA ĐƠN 3 LIÊN (15 X 21)CM 20 27.000Đ 540.000Đ
HÓA ĐƠN 4 LIÊN (15 X 21)CM 20 36.000Đ 720.000Đ

Nếu Đóng số nhảy 2 liên + 2.000đ, 3 liên + 3.000đ , 4 liên + 4.000đ

- Với những yêu cầu khác (số lượng, chất liệu, kích thước,...) hoặc những dịch vụ in ấn không có trong báo giá, vui lòng liên hệ để có giá sản phẩm ưng ý nhất.

 

- Thời gian giao hàng từ 05 đến 10 ngày, giá trên không bao gồm VAT.

- Nhận hàng trực tuyến qua Yahoo, Skype, Email, đường truyền FTP, khách hàng trong tỉnh, nước ngoài,... hỗ trợ giao và gởi hàng.

 

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ