Báo giá in hoá đơn, phiếu

 
TÊN SẢN PHẨM DIỄN GIẢI QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG

  GIÁ TIỀN

THÀNH TIỀN
A 5 - 2 LIÊN IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 50 19.500đ 9.750.000đ
Cuốn 100 16.500đ 1.650.000đ
Cuốn 200 16.000đ 3.200.000đ
Cuốn 500 15.500đ 7.750.000đ
Đóng số nhảy: + 2.000d/ 1 cuốn
A 5 - 3 LIÊN IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 50 24.500đ 1.225.000đ
Cuốn 100 21.000đ 2.100.000đ
Cuốn 200 20.000đ 4.000.000đ
Cuốn 500 19.000đ 9.500.000đ
Đóng số nhảy: + 2.500d/ 1 cuốn
A 4 - 2 LIÊN IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 30 34.000đ 1.020.000đ
Cuốn 50 29.000đ 1.450.000đ
Cuốn 100 28.000đ 2.800.000đ
Cuốn 200 26.000đ 5.200.000đ
Đóng số nhảy: + 2.500d/ 1 cuốn
A 4 - 3 LIÊN IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 30 44.000đ 1.320.000đ
Cuốn 50 39.000đ 1.950.000đ
Cuốn 100 37.000đ 3.700.000đ
Cuốn 200 35.000đ 7.000.000đ
Đóng số nhảy: + 3.000d/ 1 cuốn

 

- Thời gian giao hàng từ 05 đến 10 ngày, giá trên không bao gồm VAT.

- Nhận hàng trực tuyến qua Yahoo, Skype, Email, đường truyền FTP, khách hàng trong tỉnh, nước ngoài,... hỗ trợ giao và gởi hàng.

- Với những yêu cầu khác (số lượng, chất liệu, kích thước,...) hoặc những dịch vụ in ấn không có trong báo giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá sản phẩm ưng ý nhất.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Báo giá in hoá đơn, phiếu
 
TÊN SẢN PHẨM DIỄN GIẢI QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG

  GIÁ TIỀN

THÀNH TIỀN
A 5 - 2 LIÊN IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 50 19.500đ 9.750.000đ
Cuốn 100 16.500đ 1.650.000đ
Cuốn 200 16.000đ 3.200.000đ
Cuốn 500 15.500đ 7.750.000đ
Đóng số nhảy: + 2.000d/ 1 cuốn
A 5 - 3 LIÊN IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 50 24.500đ 1.225.000đ
Cuốn 100 21.000đ 2.100.000đ
Cuốn 200 20.000đ 4.000.000đ
Cuốn 500 19.000đ 9.500.000đ
Đóng số nhảy: + 2.500d/ 1 cuốn
A 4 - 2 LIÊN IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 30 34.000đ 1.020.000đ
Cuốn 50 29.000đ 1.450.000đ
Cuốn 100 28.000đ 2.800.000đ
Cuốn 200 26.000đ 5.200.000đ
Đóng số nhảy: + 2.500d/ 1 cuốn
A 4 - 3 LIÊN IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 30 44.000đ 1.320.000đ
Cuốn 50 39.000đ 1.950.000đ
Cuốn 100 37.000đ 3.700.000đ
Cuốn 200 35.000đ 7.000.000đ
Đóng số nhảy: + 3.000d/ 1 cuốn

 

- Thời gian giao hàng từ 05 đến 10 ngày, giá trên không bao gồm VAT.

- Nhận hàng trực tuyến qua Yahoo, Skype, Email, đường truyền FTP, khách hàng trong tỉnh, nước ngoài,... hỗ trợ giao và gởi hàng.

- Với những yêu cầu khác (số lượng, chất liệu, kích thước,...) hoặc những dịch vụ in ấn không có trong báo giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá sản phẩm ưng ý nhất.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ