Báo giá in tem bảo hành

Tem bảo hành - Decal bể in 1 màu.
Tem in 1 màu 1.000 tem 2.000 tem 3.000 tem 4.000 tem
Bế thẳng Bế thẳng Bế thẳng Bế thẳng
1,0 cm2 80.000đ 130.000đ 180.000đ 210.000đ
1,5 cm2 110.000đ 180.000đ 250.000đ 310.000đ
2,0 cm2 140.000đ 230.000đ 320.000đ 400.000đ
2,5 cm2 170.000đ 290.000đ 410.000đ 520.000đ
3.0 cm2 200.000đ 350.000đ 510.000đ 660.000đ
Thời gian 3 - 4 ngày 4 - 5 ngày 5 - 6 ngày 5 - 6 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

 

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Báo giá in tem bảo hành
Tem bảo hành - Decal bể in 1 màu.
Tem in 1 màu 1.000 tem 2.000 tem 3.000 tem 4.000 tem
Bế thẳng Bế thẳng Bế thẳng Bế thẳng
1,0 cm2 80.000đ 130.000đ 180.000đ 210.000đ
1,5 cm2 110.000đ 180.000đ 250.000đ 310.000đ
2,0 cm2 140.000đ 230.000đ 320.000đ 400.000đ
2,5 cm2 170.000đ 290.000đ 410.000đ 520.000đ
3.0 cm2 200.000đ 350.000đ 510.000đ 660.000đ
Thời gian 3 - 4 ngày 4 - 5 ngày 5 - 6 ngày 5 - 6 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

 

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ