Báo giá in tiêu đề

IN TIÊU ĐỀ

Stt Tên sản phẩm Qui cách Đơn vị tính Số lượng Giá tiền (đ)
1 Tiêu đề
  • In offset 4 màu, 1 mặt
  • Kích thước: 20.8 x 29.7 cm
  • Giấy Fort 100.
tờ 1.000   875.000
2.000 1.350.000
5.000 2.300.000
10.000 3.500.000

 - Thiết kế file và giao hàng miễn phí. 

- Thời gian giao hàng từ 05 đến 07 ngày, giá trên không bao gồm VAT.

- Nhận hàng trực tuyến qua Yahoo, Skype, Email, đường truyền FTP, khách hàng các tỉnh và nước ngoài,... hỗ trợ gởi hàng.

- Với những yêu cầu khác (số lượng, chất liệu, kích thước,...) hoặc những dịch vụ in ấn không có trong báo giá, vui lòng liên hệ  để có giá sản phẩm ưng ý nhất.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Báo giá in tiêu đề

IN TIÊU ĐỀ

Stt Tên sản phẩm Qui cách Đơn vị tính Số lượng Giá tiền (đ)
1 Tiêu đề
  • In offset 4 màu, 1 mặt
  • Kích thước: 20.8 x 29.7 cm
  • Giấy Fort 100.
tờ 1.000   875.000
2.000 1.350.000
5.000 2.300.000
10.000 3.500.000

 - Thiết kế file và giao hàng miễn phí. 

- Thời gian giao hàng từ 05 đến 07 ngày, giá trên không bao gồm VAT.

- Nhận hàng trực tuyến qua Yahoo, Skype, Email, đường truyền FTP, khách hàng các tỉnh và nước ngoài,... hỗ trợ gởi hàng.

- Với những yêu cầu khác (số lượng, chất liệu, kích thước,...) hoặc những dịch vụ in ấn không có trong báo giá, vui lòng liên hệ  để có giá sản phẩm ưng ý nhất.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ