Báo giá in túi giấy

IN TÚI GIẤY - NHẬN IN GẤP

 
 QUY CÁCH ẤN PHẨM ĐVT KÍCH THƯỚC  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
 • In Offset 4 màu 1 mặt.
 • Cán màng 1 mặt.
 • Giấy in C250gsm.
 • Gia công bế dán
 • Đục lỗ, xỏ quay.
 • Thành phẩm.  

Túi

Cao 20 - Ngang: 15

Hông: 8

     300 9.900
     500   7.200
  1.000   4.700
  2.000   3.900
  3.000   3.400
  5.000   3.100
10.000   2.700

Túi

Cao: 28 - Ngang: 15

Hông: 9

     300 10.900
     500   7.900
  1.000   5.500
  2.000   4.700
  3.000   4.400
  5.000   3.700
10.000   3.100

Túi

Cao: 30 - Ngang: 21

Hông: 10

     300 12.900
     500   8.900
  1.000   6.000
  2.000   5.100
  3.000   4.900
  5.000   4.400
10.000   4.000

Túi

Cao: 40 - Ngang: 30

Hông: 12

     300 16.900
     500 12.900
  1.000 9.900
  2.000   8.900
  3.000   8.400
  5.000   7.900
10.000   6.900

- Giao hàng miễn phí. thiết kế thỏa thuận.

- Thời gian giao hàng từ 05 đến 07 ngày, giá trên không bao gồm VAT.

- Nhận hàng trực tuyến qua Yahoo, Skype, Email, đường truyền FTP, khách hàng các tỉnh và nước ngoài,... hỗ trợ gởi hàng.

- Với những yêu cầu khác (số lượng, chất liệu, kích thước,...) hoặc những dịch vụ in ấn không có trong báo giá, vui lòng liên hệ với để có giá sản phẩm ưng ý nhất.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Báo giá in túi giấy

IN TÚI GIẤY - NHẬN IN GẤP

 
 QUY CÁCH ẤN PHẨM ĐVT KÍCH THƯỚC  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
 • In Offset 4 màu 1 mặt.
 • Cán màng 1 mặt.
 • Giấy in C250gsm.
 • Gia công bế dán
 • Đục lỗ, xỏ quay.
 • Thành phẩm.  

Túi

Cao 20 - Ngang: 15

Hông: 8

     300 9.900
     500   7.200
  1.000   4.700
  2.000   3.900
  3.000   3.400
  5.000   3.100
10.000   2.700

Túi

Cao: 28 - Ngang: 15

Hông: 9

     300 10.900
     500   7.900
  1.000   5.500
  2.000   4.700
  3.000   4.400
  5.000   3.700
10.000   3.100

Túi

Cao: 30 - Ngang: 21

Hông: 10

     300 12.900
     500   8.900
  1.000   6.000
  2.000   5.100
  3.000   4.900
  5.000   4.400
10.000   4.000

Túi

Cao: 40 - Ngang: 30

Hông: 12

     300 16.900
     500 12.900
  1.000 9.900
  2.000   8.900
  3.000   8.400
  5.000   7.900
10.000   6.900

- Giao hàng miễn phí. thiết kế thỏa thuận.

- Thời gian giao hàng từ 05 đến 07 ngày, giá trên không bao gồm VAT.

- Nhận hàng trực tuyến qua Yahoo, Skype, Email, đường truyền FTP, khách hàng các tỉnh và nước ngoài,... hỗ trợ gởi hàng.

- Với những yêu cầu khác (số lượng, chất liệu, kích thước,...) hoặc những dịch vụ in ấn không có trong báo giá, vui lòng liên hệ với để có giá sản phẩm ưng ý nhất.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ