Dạy nghề in lụa cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

VỚI PHƯƠNG PHÁP LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

+ Dạy căn bản :

Các bước học như sau:

+ Phân tích bản lụa

+ Phương pháp chụp bản flim qua bản lụa

+ kỹ thuật đặt giấy, lấy giấy và bắt tắc kê in

+ kỹ thuật in lụa

+ phân tích hệ thống pha màu trong ngành in lụa

+ Phương pháp tẩy bản

Thời gian học trong 3 ngày -  học phí 3.000.000đ

+ Dạy nâng cao :

- Dạy thêm trong ngành in vải : Chụp bản in vải, hóa chất pha trong in vải (học phí 1.000.000đ)

- Dạy thêm phân tích mực in : trên decal, bao sốp, mica, nhôm, in trên ly, v.v..(học phí 1.000.000đ)

- Dạy thêm Thiết kế ra film in lụa (chương trình coreldaw) 2.000.000đ

( thời gian học thiết kế 3 ngày nhưng học viên phải biết sơ về vitính căn bản trước)

 

 

 

CÁC SẢN PHẨM

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

ban-ner