Hướng dẫn thanh toán

* Ngân hàng ngoại thương việt nam - CN TP.HCM (vietcombank) 
+ số tài khoản : 007.100.2333.196
+ công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN BAO BÌ VÀ THIÊT KẾ PHAN NGÔ
* Ngân hàng ACB - chi nhánh Trường Chinh 
+ Số tài khoản : 129970839
+ PHAN NHẬT THUẬN

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ