Hướng dẫn thanh toán

* Ngân hàng ACB - chi nhánh Trường Chinh 
+ Số tài khoản : 129970839
+ PHAN NHẬT THUẬN

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ