In áo

In quảng Cáo lên Áo giá tham khảo :

+ Áo may sẳn in lụa lên số lượng dưới 100 cái tính lô 500.000đ

+ Áo may sẳn ép chuyển nhiệt : tính cái 30.000đ ( số lượng nhiều tính khác)

+ Áo may sẳn in decal ép lên áo : tính cái 50.000đ

 

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ