khắc dấu

Bảng giá dấu:

+ Dấu Tên , Dấu chức danh, Dấu Điện thoại  : 60.000đ

+ Dấu cơ sở và địa chỉ   : 100.000đ

+ Dấu cty, địa chỉ, mst : 130.000đ

+ Dấu chữ ký : 130.000đ

+ Thấy hộp dấu cty : 150.000đ

+ Ngoài ra còn rất nhiều loại dấu : dấu hoàn công, dấu ký hiệu v..v...

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết về giá

 

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ