khac dau

 

Dấu gồm các màu xanh, đỏ, đen

+ Dấu tên : 60.000đ

+ Dấu tên + chức danh : 70.000đ

+ Dấu cty: 130.000đ

+ Dấu điều chỉnh : Tròn 1.5cm hoặc 2cm 150.000đ

 

CÁC SẢN PHẨM

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

ban-ner