Thiết kế ấn phẩm QC

Quy trình thiết kế ấn phẩm tại ingiagoc.com

- Nhận thông tin, dữ liệu từ file hoặc bản thảo do khách hàng cung cấp
- Tư vấn kích thước, quy cách sản phẩm dựa trên nội dung hình ảnh đã có
- Thiết kế demo và in proof gửi khách hàng duyệt
- Chỉnh sửa thiết kế ban đầu dựa trên ý kiến phản hồi của khách hàng
- Bàn giao file thiết kế nếu khách hàng có yêu cầu.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ